Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwału w sprawie targowisk i opłat targowych. 2008-11-17 14:15
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2009. 2008-11-17 14:15
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2008-11-17 14:13
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 2008-11-17 14:13
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 2008-11-17 14:12
Projekt uchwały w sprawie przyjącia Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Wolin. 2008-11-17 14:11
Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-11-17 14:09
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu. 2008-11-17 14:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Świerczewskiego w działce Nr 20/7 o pow. 765 m2 wraz z udziałem do 1/2 w działce Nr 20/6 o pow. 618 m2 stanowiącej drogę dojazdową. 2008-11-17 14:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Świerczewskiego, składającej się z działek: Nr 20/8 o pow. 496 m2, Nr 21/1 o pow. 154 m2 wraz z udziałem do 1/2 w działce Nr 20/6 o pow. 618 m2 stanowiącej drogę dojazdową. 2008-11-17 14:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr Nr 874/1 położoną w obrębie Kołczewo. 2008-11-17 14:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr Nr 118/4 i 118/5 położonej w obrębie Kodrąbek. 2008-11-17 13:59
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 26/3 o pow. 0,0020 ha, położonej w obrębie 3 Wolina. 2008-11-17 13:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 251/27 o powierzchni 306 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki Nr 251/4 przy ulicy Słowiańskiej 26 w Wolinie. 2008-11-17 13:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 251/26 o powierzchni 246 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki Nr 251/3 przy ulicy Słowiańskiej 26 w Wolinie. 2008-11-17 13:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr Nr 251/25 położoną w obrębie 4 Wolin 2008-11-17 13:52
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. 2008-11-17 13:50
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. 2008-11-17 13:49
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. 2008-11-17 13:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej w Ostromicach. 2008-11-17 13:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007 roku w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin, zmienionej Uchwałą nr XV/ 87/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2007 r 2008-11-17 13:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/266/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin. 2008-11-17 13:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Wolinie 2008-11-17 13:36
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolina w 2008r. 2008-11-17 13:18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2008. 2008-11-17 13:17