Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat o naborze


OPS - 1110 /7 /2008 Wolin dnia 03.11.2008.

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- nieposzlakowaną opinia,

- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne, pedagogiczne,

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy administracyjnej (również staże, kursy, praktyki, prace interwencyjne), minimum 2 lata,

- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- prawo jazdy.

OPIS STANOWISKA PRACY

Informacje ogólne:

Stanowisko - referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Księgowości.

Predyspozycje:

Umiejętność organizacji i pracy w zespole, biegła znajomość obsługi komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność słuchania, ogólna znajomość przepisów z świadczeń społecznych i kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność ich bieżącego wyszukiwania i kontrolowania, znajomość programów Word i Exell, Płatnika.

Współzależność służbowa

Bezpośrednia - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Główny Księgowy.

Zastępstwa na stanowiskach:

Osoba na stanowisku zastępuje podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych, płac i ZUS.

Osoba na stanowisku jest zastępowana przez podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych, płac i ZUS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających ze świadczeń.

  2. Przygotowanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji świadczeń pomocy społecznej.

  3. Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń pomocy społecznej, opisywania faktur.

  4. Bieżące sprawdzanie przepisów prawnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej.

  5. Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi.

  1. Wprowadzanie i aktualizacja słowników podstaw prawnych, uzasadnień, rozstrzygnięć wykorzystywanych w decyzjach z zakresu pomocy społecznej.

  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

  3. Obsługa komputera na stanowisku pracy, archiwizowanie systemu „Opieka”, wprowadzanie aktualizacji programowych.

  4. Wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

Wyposażenie stanowiska pracy:

Komputer, drukarka, kserokopiarka, oprogramowanie Windows XP, Internet, oprogramowanie System „Opieka”, „Płatnik”.

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego

- podanie o przyjęcie do pracy,

- życiorys CV, list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

- dokumenty poświadczające odbyte kursy, szkolenia, staże,

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- oświadczenie o niekaralności, w przypadku przyjęcia do pracy osoba przedstawi odpowiednie zaświadczenie,

- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 5 w terminie do dnia 19.11.2008r. do godz. 1500 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, można je będzie odebrać osobiście w terminie 5 dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (WWW.bip.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z osobą zatrudnioną na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klimkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 03-11-2008 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 03-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2008 11:52