Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 45/08 Burmistrza Wolina z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 45/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 13 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

54 027,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

54 027,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46 000,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 027,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

54 027,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

54 027,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

46 000,00 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

500,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

500,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

10 000,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

500,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000,00 zł

z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378)

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 027,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
tj. wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości
250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych
w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie
  w okresie lipiec - wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378),

 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 027,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593
  z późn. zm.), tj. wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-10-2008 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2008 10:36