Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Wolina z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/242/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka .


ZARZĄDZENIE NR 29/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/242/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z uchwałą Nr XXVIII/242/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka zarządzam, co następuje:

§1 1. W celu wykonania uchwały Nr XXVIII/242/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka ustalam, iż zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej, Sołectwa Wisełki odbędzie się dnia 27 czerwca 2008 r. o godzinie 1800 w Wiejskim Ośrodku Kultury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2. Stwierdzenie quorum, poinformowanie uczestników o porządku zebrania.

3. Zapoznanie ze statutem sołectwa w zakresie prawa wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Wybór komisji skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej;

a) zapoznanie ze sposobem głosowania i wyboru,

b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

c) zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,

d) głosowanie,

e) ustalenie wyników głosowania.

5. Zamknięcie zebrania.

2. W zebraniu wyborczym weźmie udział Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Społecznych.

3. Organizacyjną obsługę zebrania wyborczego zapewni Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Społecznych, do którego należy przygotowanie zebrania oraz poinformowanie mieszkańców Wisełki w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Wisełce, zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz powiadomienie Rady Miejskiej w Wolinie w terminie do dnia 13 czerwca 2008r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-07-2008 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2008 10:36