Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Wolina z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 17/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

240,00 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

240,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

445 371,03 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

257 037,03 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6 580,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

181 754,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta ulega zwiększeniu o kwotę 445 131,03 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

240,00 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

240,00 zł

w tym:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

192,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

48,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2008 r.

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

445 371,03 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 4430 - Różne opłaty i składki

257 037,03 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie, poniesionych przez gminy, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

6 580,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie styczeń - sierpień 2008 r.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240 - Stypendia dla uczniów

181 754,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (I transza).

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta ulega zwiększeniu o kwotę 445 131,03 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

 1. decyzją Nr 69/2008 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia
  25 lutego 2008 r. w sprawie przyznania ostatecznej kwoty dotacji celowej w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 1 848,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2008 r. (pierwotnie planowana kwota dotacji wynosiła 2 088,00 zł),

 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 181 754,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (I transza),

 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 580,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie styczeń - sierpień 2008 r.,

 4. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 179/2008 z dnia 7 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększona została Gminie Wolin dotacja celowa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 257 037,03 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy
  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
  z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie, poniesionych przez gminy, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-07-2008 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2008 10:13