Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Wolina z dnia 27.03.2008 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wolina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r., z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie.


ZARZĄDZENIE Nr 8/08

Burmistrza Wolina

z dnia 27.03.2008 r.

 

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Wolina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r., z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie.

 

Na podstawie art . 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXI/183/07 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2008 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), zarządzam co następuje:

§ 1

 

1. W zarządzeniu Nr 5/08 Burmistrza Wolina, z dnia 20.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie oraz w załączniku Nr 1 do Zarządzenie każdorazowo użyte wyrażenie :

„ na realizację zadań publicznych”

zastępuje się wyrażeniem :

„ na wsparcie realizacji zadań publicznych”

 

2. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/08 Burmistrza Wolina, z dnia 20.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, stanowiącym ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dokonuje się zmiany w zakresie zadania wymienionego pod poz. 6 poprzez poszerzenie jego zakresu o :

„Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw w zakresie rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych”

 

3. Przedłuża się termin składania ofert w zakresie zadania wym. w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/08 Burmistrza Wolina, z dnia 20.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, pod poz. 6 do dnia 30 kwietnia 2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczej .

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

Z up. Burmistrza

inż. Ryszard Mróz

Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-06-2008 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 06-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 06-06-2008 07:57