Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/253/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 24/30 i 18/4 położonych w obrębie 3 Wolin.


UCHWAŁA NR XXVIII/253/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 24/30 i 18/4 położonych w obrębie 3 Wolin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działek Nr 24/30 o pow. 0,1291 ha i działki Nr 18/4 o pow. 0,0018 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość składająca się z działek Nr 24/30 i Nr 18/4 położona jest w obrębie 3 Wolin w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XII/121/03 z dnia 20 września 2003 roku przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną z usługami w parterach budynków. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie od strony ulicy Słowiańskiej i Małej. Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:54