Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/252/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o. części działki nr 163 (około 5 m2) w Wisełce, z przeznaczeniem na cel publiczny.


UCHWAŁA NR XXVIII/252/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o. części działki nr 163 (około 5 m2) w Wisełce, z przeznaczeniem na cel publiczny.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny części (około 5 m2) działki nr 163 w Wisełce na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o., zajętej pod stację transformatorową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Na działkach nr 235/28 i 163 w Wisełce zlokalizowana jest stacja transformatorowa 15/0,4 kV o nazwie „Wisełka Kolonia” nr 2773. Stacja zajmuje powierzchnię 20 m2, w tym 15 m2 na działce nr 235/28 oraz 5 m2 na działce nr 163. Działka nr 163 o powierzchni 1,3424 ha w Wisełce stanowi własność Gminy Wolin. W grudniu 2007 r. ENEA Operator Sp. z o.o. wniosła pozew do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim o ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej w zakresie dostępu do stacji transformatorowej. W trakcie prowadzonej sprawy sądowej Gmina Wolin zdeklarowała wydzielenie część działki nr 163 w Wisełce, a następnie przekazanie jej w formie darowizny na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.04.261.2603 z późn. zmianami) celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymywanie urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej. Stosownie do art. 13 ust. 2 powołanej ustawy nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny części (około 5 m2) działki nr 163 w Wisełce na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o., zajętej pod stację transformatorową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:52