Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/249/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 405 i 404/4 położonych w obrębie Warnowo.


UCHWAŁA NR XXVIII/249/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 405 i 404/4 położonych w obrębie Warnowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr, 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Warnowo składającej się z działek Nr 405 o pow. 0,09 ha i działki Nr 404/4 o pow. 0,22 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość składająca się z działek Nr 404/4 i Nr 405 położona jest w obrębie Warnowo w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej. Nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, według studium działki leżą w strefie zabudowy mieszkaniowej. Istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Kształt nieruchomości bardzo nieregularny. Teren równy z lekkim spadkiem w kierunku jeziora, tworzącym skarpę przy granicy z drogą oznaczoną numerem geodezyjnym 340. Nieruchomość nieuzbrojona z możliwym dostępem do uzbrojenia występującego we wsi. Nad działkami przebiegają napowietrzne linie energetyczne, ograniczając znacznie przestrzeń powietrzną. Kształt obu działek oraz ukształtowanie terenu decyduje o ich wspólnej sprzedaży jako jednej nieruchomości. Dojazd do niej odbywa się drogą asfaltową , brukową i częściowo polną. .

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:47