Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/245/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolina.


UCHWAŁA NR XXVIII/ 245 /08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; poz. 175 z 2006r. Nr 17, poz. 128, 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 169, poz. 1201) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Wolina - Pana Eugeniusza Jasiewicza w następujący sposób:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4 200

  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1 500

  3. dodatek specjalny w wysokości 40% ( tj. od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) w kwocie - 2 280

  4. dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie - 840 zł.

§ 2. Wynagrodzenie ustalone w § 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Burmistrzowi przysługują inne świadczenia pracownicze wynikające z powsze-chnie obowiązujących przepisów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:39