Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/244/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/244/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

6 398,00 zł

z tego:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 398,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

52 930,56 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

28 498,60 zł

z tego:

w § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł

21 304,17 zł

w § 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł

7 194,43 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

14 391,96 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

10 040,00 zł

z tego:

w § 0830 - Wpływy z usług

8 540,00 zł

w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 500,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 46 532,56 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

6 398,00 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 398,00 zł

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

52 930,56 zł

z tego:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 - Rezerwy

14 391,46 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wolinie

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

28 498,60 zł

z tego:

w § 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne

748,80 zł

w § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

249,27 zł

w § 4128 - Składki na Fundusz Pracy

169,57 zł

w § 4129 - Składki na Fundusz Pracy

36,52 zł

w § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe

3 718,75 zł

w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 237,25 zł

w § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 306,19 zł

w § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

2 029,34 z

w § 4308 - Zakup usług pozostałych

9 550,42 zł

w § 4309 - Zakup usług pozostałych

3 183,49 zł

w § 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

952,00 zł

w § 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

317,00 zł

z przeznaczeniem na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kołczewie projektu pn. „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

10 040,00 zł

z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zastań - kwota 8 540,00 zł
i sołectwa Dargobądz - kwota 1 500,00 zł.

§ 6. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 46 532,56 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany wynikają z:

  1. pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. znak: ST3/4820/1/08 w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Wolin w 2008 r., którym zmniejszono Gminie kwotę część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6 398,00 zł,

  2. wpłynięciem na konto bankowe Gminy i Miasta Wolin II transzy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kołczewie projektu pn. „Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,

  3. darowizną osoby prawnej w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Dargobądz,

  4. wpłatą osoby prawnej na rzecz Gminy i Miasta Wolin kwoty 8 540,00 zł za reklamę
    z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zastań,

  5. zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2007 r. na utrzymanie Związku Gmin Wyspy Wolin
    w kwocie 14 391,96 zł.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:36