Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Wolina o I przetargu nieograniczonym, ustnym na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Darbogądz i obrębie 4 Wolina


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Dargobądz / I przetarg /

1. działka Nr 371/13 pow. 0,0630 ha cena wywoławcza 10.606,- zł

KW 10952

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie zabudowy osadniczej - mieszkaniowej. Na działce znajduje się szambo. Likwidacja szamba na koszt nabywcy.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

Obręb 4 Wolin / I przetarg /

2. działka Nr 268/9 pow. 1836 m2 cena wywoławcza 50365,- zł KW 1757

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja Nr 30/2003 o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle której teren działki przeznaczony jest

pod zabudowę mieszkaniową z wbudowanymi usługami.

Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna do ewentualnego przeniesienia na koszt nabywcy działki.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej .Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

      • Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 6 grudnia 2005 r

  • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r., w Sali Nr 115 Urzędu Miasta w Wolinie o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponoszą nabywcy.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2005-11-7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 10-11-2005 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2005 15:06