Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Wolina o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kołczeo, 3 Wolina i Dargobądz.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Kołczewo / przetarg V /

1. działka Nr 177/3 pow. 1110 m2 cena wywoławcza 18.775,- zł KW 7152

2. działka Nr 177/4 pow. 1111 m2 cena wywoławcza 18.791,- zł KW 7152

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołczewo zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/184/93 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 gr4udnia 1993 roku oraz z dokonaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXVIII/356/2002 z dnia 23 lutego 2002 roku nieruchomości te przeznaczone są pod zabudowę rekreacyjną.

Realizacja zabudowy możliwa jest po wyposażeniu terenu w urządzenia wodociągowe zasilane z wodociągu zbiorowego w Kołczewie oraz kanalizacyjne odprowadzające ścieki do grupowego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Międzywodziu. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przez działkę 177/4 przebiega linia elektromagnetyczna SN 15-KV przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego terenu do likwidacji. Likwidacja linii na koszt

nabywcy działki.

Obręb Wolin 3 / przetarg IV /

3. działka Nr 174/6 pow. 1081 m2 cena wywoławcza 22.154,- zł KW 17458

/ przetarg IV /

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Obręb Dargobądz / III przetarg /

3. działka Nr 384/1 pow. 1580 m2 cena wywoławcza 21.882,- zł

KW 15021

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XXLII/426/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 5.10.2002 roku działka leży na terenie przeznaczonym na cele usług.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej .Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 listopada 2005 r

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2005 r., w Sali Nr 115 Urzędu Miasta w Wolinie o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponoszą nabywcy.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2005-11-7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 10-11-2005 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2005 15:05