Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie skargi Grażyny i Janusza Dębowskich.


UCHWAŁA NR XXII/192/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 25 stycznia 2008r.

w sprawie skargi Grażyny i Janusza Dębowskich.

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Państwa Grażyny i Janusza Dębowskich na niewywłaszczanie przez Gminę Wolin działek nr 98/5 i 98/6 w Wisełce, uznaje się skargę za bezzasadną, z uwagi na następujące przesłanki:

Państwo Grażyna i Janusz Dębowscy wnieśli do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego skargę, która została przesłana według właściwości Radzie Miejskiej w Wolinie.

Państwo Dębowscy swoją skargę uzasadnili tym, iż jako właściciele nieru-chomości nr 98/1 w Wisełce przy ul. Nowowiejskiej 8c pozbawieni są możliwości dojazdu do posesji. Wnosili prośby do Gminy o uregulowanie poprzez wywłaszczenie dwóch działek nr 98/5 i 98/2.

Rada Miejska nie znajduje podstaw prawnych do uznania skargi, ponieważ zgodnie z atr. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przepisy o wywłaszczeniu nieruchomości stosuje się na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Celem publicznym w rozumieniu powołanej ustawy jest m.in. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne. Działki nr 98/5 i 98/6 są wewnętrznymi drogami dojazdowymi i nie jest na nich realizowany cel publiczny, zatem brak jest podstaw do ich wywłaszczenia.

W związku z powyższym Rada Miejska nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach i stanowisku Burmistrza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 13:52