Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin.


UCHWAŁA NR XXII/190/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 25 stycznia 2008r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gm. Wolin dla obszaru wyznaczonego na kopii mapy ewidencyjnej, która stanowiła integralną część niniejszej uchwały. Obszar opracowania tego planu został wyznaczony na podstawie obowiązującego w tym czasie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego uchwałą Nr XLII/426/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 października 2002r. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 24 kwietnia 2004r. Rada Miejska w Wolinie podjęła Uchwałę Nr XVIII/206/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. Podjęcie tej uchwały miało między innymi na celu dostosowanie go do nowej ustawy, w tym ustalenia obszarów, dla których należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo jest zgodna z obowiązującym Studium, natomiast jest niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, należy uchylić wspomnianą uchwałę.

2

- -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 13:52