Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze


Nasz znak: OAS/BS.1110-1/n/08 Wolin, 2008.02.18

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza

nabór na stanowisko referenta ds. rolnictwa i gospodarki odpadami

w Urzędzie Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe

 4. dobry stan zdrowia

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. umiejętność obsługi komputera.

3. Wymagania pożądane:

 1. ukończone studia z zakresu rolnictwa, ekonomii lub techniczne

 2. umiejętność nawiązywania kontaktów z interesantami,

 3. posiadanie prawa jazdy

4. Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 1. ogólne sprawy rolne,

 2. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,

 3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

 4. udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych,

 5. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kserokopia nowego dowodu osobistego,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. życiorys (CV),

 7. list motywacyjny,

 8. wypełniony kwestionariusz osobowy,

 9. aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

2.

Z osobą zatrudnioną na wolnym stanowisku na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta - w sekretariacie w godzinach od 800 do 1500 - z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i gospodarki odpadami w terminie do dnia 3 marca 2008r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Wolin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub mogą być odbierane osobiście przez kandydatów.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 10 marca 2008r.

OAS/BS.1110-2/n/08 Wolin, 2008.02.18

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142 z późn.zm.) Burmistrz Wolina podaje do wiadomości informację o naborze pracowników na stanowisko:

- referenta ds. rolnictwa i gospodarki odpadami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 18-02-2008 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2008 13:22