Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 147/07 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 147/07

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.
i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz na podstawie § 11
pkt 2 uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

4 000,00 zł

z tego:

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

27 692,00 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 872,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

820,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 23 692,00 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

9 530,50 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

5 530,50 zł

w tym:

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4430 - Różne opłaty i składki

413,31 zł

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5 117,19 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240/1 - Stypendia dla uczniów

4 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

33 222,50 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

32 402,50 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w tym:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

26 872,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 530,50 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240/1 - Stypendia dla uczniów

820,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 23 692,00 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie związane są z:

1) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6015/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Wolin w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, polegających na:

a) zmniejszeniu dotacji celowych przeznaczonych na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę 4 000,00 zł,

b) zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia o kwotę 820,00 zł,

2) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 603/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 872,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

3) koniecznością zabezpieczenia udziału własnego gminy w wysokości 20% na dofinansowanie zakupu i instalacji w placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-01-2008 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 15:23