Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy – Pana Romana Kleszczyńskiego – do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism


ZARZĄDZENIE Nr 141/07

Burmistrza Wolina

z dnia 14 listopada 2007r.

 

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy - Pana Romana Kleszczyńskiego - do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 169, poz. 1201; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926; tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; zm. Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708), Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Skarbnika Gminy - Pana Romana Kleszczyńskiego - do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie:

  1. podatku rolnego, leśnego,

  2. podatku od nieruchomości,

  3. podatku od środków transportowych,

  4. podatku od posiadania psów,

  5. opłaty targowej,

  6. opłaty miejscowej,

  7. odraczania terminów płatności do kwoty w wysokości 1.000 zł.

Ponadto upoważniam do wydawania zaświadczeń w sprawach finansowych, prowadzenia postępowania egzekucyjnego i wydawania w tych sprawach tytułów wykonawczych, zaświadczeń.

 

§ 2. Upoważniam Skarbnika Gminy do podpisywania zaświadczeń przedkładanych Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie o:

  1. wielkości użytkowanych gruntów,

  2. posiadania gospodarstwa rolnego.

 

§ 3. Skarbnik Gminy - Pan Roman Kleszczyński - powinien stosować następujące

pieczątki:

a) na decyzjach i postanowieniach z upoważnienia Burmistrza Wolina (organu gminy) - pieczątka nagłówkowa o treści:

Burmistrz Wolina

72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23

Regon 000529746 NIP 986-016-48-52

 

i pieczątka podpisowa o treści: Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Roman Kleszczyński

Skarbnik Gminy

 

 

2.

 

  1. na pismach kierowanych do interesantów w imieniu Burmistrza - pieczątka nagłówkowa o treści:

Urząd Miasta

72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23

tel. 091 3261322, fax 091 3261333

REGON 000529746, NIP 986-016-48-52

 

i pieczątka podpisowa o treści: Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Roman Kleszczyński

Skarbnik Gminy

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Wolina z dnia 23.05.2007r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy - Pana Romana Kleszczyńskiego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 16-01-2008 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 25-02-2008 13:24