Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, w działce Nr 128 o pow. 3,0745 ha z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką.


Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin, w działce Nr 128 o pow. 3,0745 ha

z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta 18098

Działka sklasyfikowana jest jako łąka klasy VI - 30745 m2

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny w I etapie umowy tj. od jej zawarcia do uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 2 lata, wynosi 0,10 zł za 1 m2 tj. 30745 m2 = 3.074,50 zł

Informacje dodatkowe:

1. Wysokość czynszu ustalonego w drodze przetargu obowiązywać będzie w I etapie umowy tj. w okresie od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie dłużej niż 2 lata

2. W drugim etapie tj. w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia dzierżawy ustalona roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 1,86 zł za 1 m2 powierzchni zostanie podwyższona w takim samym stopniu jak podwyższona została w przetargu stawka czynszu rocznego w I etapie

3. W okresie pierwszych trzech lat od rozpoczęcia inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę dzierżawcy przysługiwać będzie 80% ulga w czynszu z tytułu prowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji budowlanej

4. W przypadku nie rozpoczęcia działalności gospodarczej na nieruchomości w okresie uzgodnionym z wydzierżawiającym, dzierżawca traci prawo do ulgi i za okres korzystania z ulgi zapłaci czynsz w pełnej wysokości

5. Wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej nie spowoduje utraty prawa do ulgi.

6. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku przez Prezesa GUS, począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego.

7. Działka leży w granicach pasa technicznego, zamiar wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Szczegółowe warunki techniczne określone zostaną dla dzierżawcy po wystąpieniu przez niego z wnioskiem do Urzędu Morskiego o wydanie decyzji o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego dla celów innych niż ochronne tj. przeznaczenia ich na prowadzenie działalności gospodarczej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,- zł słownie: pięć tysięcy.

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 17 grudnia 2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 roku w pokoju Nr 115 Urzędu Miasta o godz. 1000.

Postąpienie wynosi 1 % wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres 10 lat z przeznaczeniem pod zabudowę drewnianą nawiązującą do skansenu historycznego Wikingów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z turystyką. Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu czynsz płatny jest za 2007 roku w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, w pozostałych latach czynsz roczny płatny będzie w 4 ratach kwartalnych, płatnych do końca każdego kwartału.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami, pok. nr 8, tel. 091 32 -20 - 803

Wolin, dnia 2007-12-4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-12-2007 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2007 11:47