Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie piłkarskiego klubu sportowego Vineta Wolin ( drużyna 5 liga seniorów, drużyna 5 liga juniorów, drużyna A klasa seniorzy, drużyna A klasa juniorzy


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Wolina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie:

Prowadzenie piłkarskiego klubu sportowego Vineta Wolin ( drużyna 5 liga seniorów, drużyna 5 liga juniorów, drużyna A klasa seniorzy, drużyna A klasa juniorzy oraz trzy drużyny trampkarzy ) obejmującego zajęciami sportowymi dzieci, młodzież, seniorów z terenu gminy Wolin i regionu wraz z utrzymaniem istniejącej bazy sportowej tj. boisk, obiektów zaplecza technicznego - szatni w mieście Wolin oraz w miejscowościach Kołczewo i Piaski Wielkie, w 2005 r. . Prowadzenie sekcji brydża sportowego w Wolinie.

Celem zadania jest:

  1. poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz oddziaływanie wychowawcze,

  2. poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,

  3. kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,

  4. uczestniczenie w imprezach sportowych o różnym stopniu zaawansowania ( klasie sportowej - lidze ),

  5. objecie możliwie jak najszerszego kręgu zainteresowanych.

Formami realizacji winny być: systematycznie prowadzone zajęcia sportowe w grupach wiekowych, uczestniczenie w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju, organizowanie szkoleń sportowych w okresie ferii zimowych i letnich, fachowa opieka merytoryczna ze strony opiekunów i trenerów. Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług ( np. transportowych, trenerskich ), ubezpieczenie, wpisowe, zakup materiałów, remonty i inne.

Podmiot wybrany winien z właściwą starannością dbać o stan techniczny powierzonych mu obiektów, płyt boisk i całych nieruchomości w roku 2005.

W budżecie gminy Wolin na 2005 r. przeznaczono na ten cel kwotę 111,5 tys. złotych

( słownie sto jedenaście tysięcy pięćset złotych).

W roku 2004 podmiot realizujący to zadanie otrzymał dotację w wysokości 110 000 złotych (sto dziesięć tysięcy złotych ).

Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć ofertę w sekretariacie Urzędu Miasta w Wolinie (pokój 108), ul. Zamkowa 23, w terminie do 20 lutego 2005 r. do godz. 15 30.

Punkty wymagające formy opisowej związane z całorocznym cyklem szkoleń, uczestniczenia w zawodach, założenia programowe, informacje o trenerach szkoleniowcach, opiekunach młodzieży należy uzupełnić na odrębnych kartkach, wypełnionych pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym i załączyć do oferty.

Rozpatrzenie oferty nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Formularze oferty, na których należy przedłożyć ofertę jak również wzory: przyszłej umowy i sprawozdań realizacji rzeczowo - finansowych zadania, znajdują się do pobrania w pokoju 105 Urzędu Miasta w Wolinie.

Wybór najlepszej oferty będzie uwzględniał: ocenę możliwości zrealizowania zadania przez oferenta i jego dotychczasowe doświadczenie, zabezpieczenie kadrowe, organizacyjne, kalkulacje kosztów realizacji zadania, wielkość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie, program realizacji zadania z harmonogramem zajęć, liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi.

Oceny ofert i wybory najkorzystniejszej, dokona Komisja powołana przez Burmistrza Wolina.

Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów w następujący sposób:

  • za koszt realizacji - 50 pkt,

  • za doświadczenie, zasoby kadrowe, programy, harmonogramy zajęć, liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi - 50 pkt.

Wybranemu podmiotowi do realizacji zadania sfery pożytku publicznego, na podstawie przedłożonej oferty, będzie udzielona dotacja i przekazywana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w ratach od miesiąca marca do października w powiązaniu ze strukturą kształtowania się wydatków przedstawioną przez oferenta w ofercie.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

Do oferty należy załączyć:

1) harmonogram realizacji zadania

2) odpis z rejestru organizacji pozarządowej, podmiotu składającego ofertę,

3) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy

Burmistrz Wolina
Bogdan Wilkowski

Wolin, dn. 17.01.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 20-01-2005 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2005 14:13