Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


UCHWAŁA NR XVII/97/07
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
12 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

7 563,00 zł

z tego:

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

7 563,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

7 563,00 zł

z tego:

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

7 563,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z kulturą fizyczną i sportem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Powyższa zmiana budżetu związana jest z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr 272/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7 563,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów
z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2006.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:40