Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/94/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia terenu plaży miejskiej w Wolinie.


UCHWAŁA NR XVII/94/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia terenu plaży miejskiej w Wolinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXI/150/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawienia terenu plaży miejskiej w Wolinie:

- w § 1 w miejsce słów o treści: „części działek Nr 151/31 o pow. 38000 m2 i Nr 151/22 o pow. 5000 m2 położonych” wpisuje się słowa o treści: „część działki Nr 151/47 o pow. 10744 m2, część działki Nr 151/49 o pow. 26 890 m2, część działki Nr 151/22 o pow. 5000 m2 oraz część działki Nr 153 o pow. 360 m2 ”,

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 0,01 zł za 1 m2 terenu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2000 roku nie ujęta była część działki Nr 153 o pow. 360 m2, która jest zagospodarowana i ogrodzona przez dzierżawcę, Działka Nr 151/31 uległa dalszym podziałom w związku z powyższym zachodzi konieczność sprostowania zapisu w uchwale. Ponadto dzierżawca Pan Krzysztof Szcześniak wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie powierzchni terenu objętego umową dzierżawy oraz zmiany stawki czynszu na 0,01 zł za 1 m2 rocznie. Powyższe uzasadnił tym, że jest to teren wykorzystywany tylko w sezonie letnim i korzystanie z nieruchomości uzależnione jest przede wszystkim od warunków pogodowych. Ponadto położenie plaży poza miastem ma istotny wpływ na akty wandalizmu i niszczenia infrastruktury urządzeń i ogrodzenia, które na koszt dzierżawcy jest odnawiane. Dochody jakie uzyskuje dzierżawca z prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego i pola namiotowego nie wystarczają na podniesienie standardu i atrakcyjności prowadzonej działalności przez dzierżawcę oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i czynszu z tytułu dzierżawy. Dzierżawca w okresie trwania dzierżawy od 7 lipca 2000 roku wykonał ogrodzenie plaży, uzbroił teren w prąd elektryczny, rozprowadził sieć wodną, ustawił kontener sanitarny, który wyposażony jest w ciepłą i zimną wodę, wykonał szambo na ścieki. Ponadto utrzymuje cały teren kąpieliska w czystości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:39