Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII /93 /07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.


UCHWAŁA NR XVII /93 /07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.2782, z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r.,Nr 69, poz.468) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/379/2002 rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 44 poz. 947, z 2004 r. Nr 5 poz. 80, z 2005 r. Nr 1 poz.25, Nr 92 poz.1885) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bonifikaty mogą być udzielane do końca 2010 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Aktualnie w zasobie Gminy Wolin znajduje się 185 lokali mieszkalnych i 14 lokali socjalnych. W 2006 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 188.460,00 zł na zakup materiałów budowlanych i remonty mieszkań komunalnych. W 2007 roku do lipca wydatkowano kwotę 40.140,00 zł na materiały budowlane i remonty lokali.

Rada Miejska chcąc utrzymać zainteresowanie kupnem lokali przez najemców postanowiła przedłużyć okres udzielania bonifikat w wysokości 95% przy nabywaniu lokali mieszkalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:39