Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania niezabudowanej działki nr 21/5 o pow. 0,2933 ha, położonej w Warnowie na rzecz sołectwa Warnowo.


UCHWAŁA NR XVII/92/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania niezabudowanej działki nr 21/5 o pow. 0,2933 ha, położonej w Warnowie na rzecz sołectwa Warnowo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się, że właściwym kierunkiem działania Burmistrza powinno być stworzenie właściwych warunków mieszkańcom sołectwa Warnowo dla zbiorowego wypoczynku i rekreacji i w tym celu wyraża się zgodę na przekazanie niezabudowanej działki nr 21/5 o pow.0,2933 ha, położonej w Warnowie, stanowiącej własność Gminy Wolin, na rzecz sołectwa Warnowo do nieodpłatnego korzystania na cele statutowe, w szczególności na cele organizacji wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Sołtys sołectwa Warnowo - Elżbieta Aszkiełowicz wystąpiła do Urzędu Miasta w Wolinie z wnioskiem o przekazanie na rzecz sołectwa Warnowo niezabudowanej działki nr 21/5 w Warnowie z przeznaczeniem na cele statutowe, w szczególności na cele wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców stosownie do uchwały zebrania wiejskiego z dnia 5.07.2007 r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pobliżu świetlicy wiejskiej. Działka, na której znajduje się świetlica posiada pow.0,03 ha i jest prawie w całości zajęta pod budynek. Nie ma możliwości organizowania wypoczynku i rekreacji przy świetlicy. Dlatego też zasadne jest, aby przekazać na potrzeby sołectwa działkę nr 21/5.

Stosownie do przepisów art.48 ustawy o samorządzie gminnym jednostka pomocnicza, jaką jest sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut sołectwa Warnowo uchwalony został uchwałą Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. Organizacja wypoczynku dla mieszkańców należy do zadań statutowych sołectwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:39