Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII /90 /07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie nabycia działki nr 98/8 o powierzchni 13 m2, położonej w obrębie 4 Wolina


UCHWAŁA NR XVII /90 /07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie nabycia działki nr 98/8 o powierzchni 13 m2, położonej w obrębie 4 Wolina.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej działkę Nr 98/8 o pow. 13 m2 położonej w obrębie 4 Wolina, od Teresy Krystyny Radys z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Wolinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr B.O.Ś.-7351/W-1/00 z dnia 28.01.2000 roku, wydanym przez Starostę Kamieńskiego dla Zarządu Miejskiego w Wolinie, działka nr 98/8 w obrębie 4 Wolina objęta jest projektem budowlanym pn. „Budowa dróg i chodników na Osiedlu Światowid”. Zgodnie z tym projektem przedmiotowa działka leży w pasie terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Wolinie.

Zgodnie z decyzją Nr:RG.JO.7430-19/2007 z dnia 19.06.2007 r. Burmistrza Wolina zatwierdzającą podział działki nr 98/6 w obrębie 4 Wolina, powstała po podziale działka nr 98/8 o powierzchni 13 m2 przeznaczona jest na poszerzenie ulicy Sienkiewicza.

Właścicielka wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 98/8 w obrębie 4 Wolina za cenę ustaloną na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne nabycie działki nr 98/8 w obrębie 4 Wolina do zasobów mienia komunalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:38