Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 84/07 Burmistrza Wolina z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie wykonania Uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 roku.


ZARZĄDZENIE NR 84 /07

Burmistrza Wolina

z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie wykonania Uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591; zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153 poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu wykonania § 2 Uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Pani Anny Potockiej-Banak na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie powierzam Pani od dnia 26 czerwca 2007 roku obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie, do którego należy wykonywanie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności tj.:

 1. sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństw i aktów zgonu oraz sporządzanie odpisów z tych aktów,

 2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki, o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia oraz przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka,

 3. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

 4. wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w formie przewidzianej w art.1 §2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 5. przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa,

 6. wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,

 7. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 8. wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oraz wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, na podstawie wydanej decyzji, do polskich ksiąg stanu cywilnego,

 9. nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w księgach stanu cywilnego oraz zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporzą-dzeniu aktów stanu cywilnego,

 10. wydawanie decyzji o sprostowaniu błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

 11. przyjmowanie wniosków w sprawach nadania medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy wręczenia medali,

 12. organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin,

 13. wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

 14. przesyłanie miesięcznych sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawar-tych małżeństw i zgonów,

 15. prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

 16. przechowywanie ksiąg oraz akt zbiorczych prowadzonych przez USC od 1946 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-07-2007 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2007 13:48