Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 74/07 Burmistrza Wolina z dnia 23 maja 2007r w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska do podpisywania pism


ZARZĄDZENIE Nr 74/07

Burmistrza Wolina

z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska do podpisywania pism

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 79, poz. 551) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Panią Hannę Klonowską - do podpisywania zaświadczeń i wniosków:

 1. zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych lub nieruchomości na terenie miasta lub gminy,

 2. podpisywanie zaświadczeń dotyczących danych do otrzymania renty strukturalnej przez rolników; zaświadczenie powinno zawierać:

  1. dane osobowe,

  2. okres prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. powierzchnię gospodarstwa,

  4. informację o płaceniu podatku rolnego

 3. do występowania z wnioskiem o wydanie:

  1. postanowienia opiniującego podział nieruchomości,

  2. decyzji ustalającej warunki zabudowy,

  3. decyzji realizacji inwestycji celu publicznego

 4. poświadczania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 5. poświadczania posiadania praktycznych kwalifikacji rolniczych

 6. podpisywania zaświadczeń potwierdzających spłatę ciężaru relanego żyta dla celów wpisu do KW

 7. podpisywania zaświadczeń potwierdzających dane adresowe nieruchomości obejmujące nazwę miejscowości, nazwę ulicy i numer porządkowy

§ 2. Powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Pani Hannie Klonowskiej obowiązki w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, w tym potwierdzanie pod względem merytorycznym wydatków finansowych w ramach działania referatu, a zarazem ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2.

§ 3. Zobowiązuję Kierownika Referatu RG do każdorazowego uzgadniania wydatków finansowych w ramach zadań realizowanych przez referat.

§ 4. Upoważniam Kierownika Referatu RG - Panią Hannę Klonowską, Inspektor - Panią Krystynę Bałandanowicz oraz Referenta - Panią Magdalenę Kus do:

1) podpisywania pism kierowanych do sołtysów w zakresie wywieszania na tablicy ogłoszeń w sołectwie:

a) wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddawania w

wieczyste użytkowanie, najmu,

b) ogłoszeń o przetargach,

c) informacji i ogłoszeń kierowanych do sołectw przez inne instytucje i organy za

pośrednictwem Urzędu Miasta w zakresie działalności referatu

 1. podpisywania pism - bieżącej korespondencji w zakresie wykonywanych obowiązków,

 2. wystawiania i odbioru faktur.

§ 5. Upoważniam geodetę gminnego - Pana Jana Olko i Panią Klonowską - do podpisywania protokołów z czynności geodezyjnych w zakresie:

 1. wznowienia działki

 2. rozgraniczenia działki

3) podziału nieruchomości

§ 6. Upoważniam Inspektor - Panią Grażynę Pietryniak - do:

 1. wystawiania i odbioru faktur

 2. podpisywania i odbioru pism - bieżącej korespondencji w zakresie wykonywanych obowiązków.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 35/07 Burmistrza Wolina z dnia 9.03.2007r. w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska do podpisywania pism.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-07-2007 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2007 13:36