Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Administracyjnego w Publicznym Gimnazjum w Wolinie


DYREKTOR

Publicznego Gimnazjum w Wolinie

ogłasza

nabór na stanowisko Kierownika Administracyjnego

w Publicznym Gimnazjum w Wolinie

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 1. wykształcenie wyższe,

 1. dobry stan zdrowia,

 1. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 1. umiejętność obsługi komputera,

 1. Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego,

 1. wiedza z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 1. Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 1. zarządzanie i administrowanie pracownikami administracji i obsługi,

 2. nadzór nad pracownikami obsługi szkoły,

 3. przygotowywanie pism i zarządzeń dyrektora szkoły

 4. systematyczne kontrolowanie i sporządzanie raportów o stanie technicz­nym budynków szkoły,

 5. kontrola i analiza kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły,

 6. przygotowywanie wzorów druków, dokumentów i innych pism,

 7. kontrola przebiegu prac remontowych oraz uczestniczenie w ocenie i odbio­rze technicznym robót,

 8. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kserokopia dowodu osobistego,

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 1. kserokopie świadectw pracy,

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,

 1. aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Z osobą zatrudnioną na wolnym stanowisku na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Wolinie - w sekretariacie w godzinach od 800 do 1500 - z dopis­kiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Administracyjnego Publicznego Gimnazjum w Wolinie” w terminie do dnia 21 czerwca 2007 roku (do 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Publicznego Gimnazjum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Wolinie.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub mogą być odbierane osobiście przez kandydatów.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 22 czerwca 2007 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-06-2007 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2007 15:59