Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr X/50/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin.


UCHWAŁA NR X/50/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337) oraz § 24 Statutu Związku Gmin Wyspy Wolin Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się nowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin w osobie radnego Konrada Jansona.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Na Zgromadzeniu Związku Gmin Wyspy Wolin, które odbyło się 30 marca 2007r. osoba pełniąca funkcję Burmistrza Wolina Pan Jan Magda został powołany do Zarządu ZGWW.

Aktualnie obowiązujący Statut ZGWW w § 24 stwierdza:” Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem w Zgromadzeniu. W miejsce przedstawiciela w Zgromadzeniu, który został wybrany w skład Zarządu, właściwa Rada Gminy powołuje nowego przedstawiciela do Zgromadzenia”.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w miejsce Pana Jana Magdy powinna powołać innego przedstawiciela do Związku Gmin Wyspy Wolin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-04-2007 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2007 14:22