Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina – Pana Ryszarda Mroza – do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.


ZARZĄDZENIE Nr 8/07

Burmistrza Wolina

z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina - Pana Ryszarda Mroza - do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457) oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Zastępcę Burmistrza Wolina - Pana Ryszarda Mroza - do prowadzenia postępowania i podpisywania pism, a zwłaszcza decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej, dotyczących:

  1. decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

  2. decyzji określających wysokość zobowiązania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, posiadania psów, opłaty miejscowej,

  3. wydawania zaświadczeń w sprawach finansowych,

  4. postępowania egzekucyjnego w administracji,

  5. decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,

  6. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

  7. zaświadczeń i decyzji z ewidencji działalności gospodarczej,

  8. decyzji dotyczących zezwolenia wycinki drzew i krzewów oraz wymierzania kar administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów, zniszczenie terenów zieleni.

§ 2. Upoważniam Zastępcę Burmistrza do podpisywania dowodów finansowych, dotyczących dochodów i wydatków w ramach budżetu gminy i miasta Wolin, po uprzednim uzgodnieniu stanowiska z Burmistrzem Wolina oraz decyzji o warunkach zabudowy.

§ 3. Decyzje, o których mowa w § 1 Zastępca Burmistrza podpisuje stosując:

  1. stempel nagłówkowy o treści:

Burmistrz Wolina

ul. Zamkowa 23

72-510 Wolin

  1. stempel podpisowy o treści: Z upoważnienia Burmistrza

inż. Ryszard Mróz

Zastępca Burmistrza

2.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 26/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Wolin Pana Krzysztofa Pietruszewskiego do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 20-02-2007 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2007 13:54