Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/11/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.


0x08 graphic
UCHWAŁA NR III/11/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników: lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości:

1) woda - 2,31 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej - 2,70 zł/wodomierz/miesiąc.

  1. Do cen określonych w ust.1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.02.2007 r. do dnia 31.01.2008 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4. Traci moc Uchwała XXXIII/354/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Jan Frankowski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.1 i 5 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 22.11.2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie zaproponował taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości 2,31 zł/m3 + należny podatek VAT.

Wnioskowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie wysokość taryfy znajduje swoje uzasadnienie w tym, że przy stałych kosztach wynikających z eksploatacji stacji ujęcia wody wraz z systemem sieci wodociągowych i spadającym stale zużyciem wody w gospodarstwach domowych koszt produkcji 1m3 wody stale wzrasta. Stąd też istnieje pilna potrzeba doprowadzenia do takiej sytuacji, w której 100% gospodarstw domowych będzie posiadało indywidualne układy pomiarowe. W proponowanej taryfie mieści się także wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, która za IV kw. 2005 r. i III kwartały 2006 r. wynosi 1,3%.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne przyjęcie taryfy w wysokości proponowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-01-2007 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2007 12:49