Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/8/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006


UCHWAŁA NR III/8/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków umieszczonych w budżecie Gminy i Miasta Wolin na 2006 r. i niewygasających z końcem roku budżetowego:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości

118 990,16 zł

2) w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości

19 000,00 zł

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w ust. 1 do dnia
30 listopada 2007 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust. 1:

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

118 990,16 zł

dział 851 - Ochrona zdrowia

19 000,00 zł

w tym:

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00 zł

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Frankowski

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) rada gminy może uchwalić nie zrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W budżecie Gminy i Miasta Wolin takimi wydatkami są środki finansowe w:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - kwota 118 990,16 zł jako udział Gminy Wolin w projekcie pn. „Regionalna Platforma Teleinformatyczna w Gminie Wolin” prowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- dziale 851 - Ochrona zdrowia - na realizację zadań, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 19 000,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-01-2007 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 09-01-2007 12:48