Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 83/06 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.


ZARZĄDZENIE NR 83/06

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

33 327,00 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

22 350,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 900,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 077,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

33 327,00 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

22 350,00 zł

w tym:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2 200,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 000,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

150,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Wolina

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

2 900,00 zł

tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

500,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2 400,00 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy Wolin, zgodnie z porozumieniem Nr CW/149/2006 zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

8 077,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

1) przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rachunek bankowy Gminy Wolin dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. - kwota 22 350,00 zł (II rata),

2) porozumieniem Nr CW/149/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wolin w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych,

3) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 r., którym zwiększona została Gminie Wolin dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8 077,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-12-2006 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2006 12:14