Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 84/05 burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolin


ZARZĄDZENIE NR 84/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 grudnia 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. skreśla się w § 19 pkt 67 lit. e o treści:

„e) wykonywanie kontroli realizacji umów prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizacje zadania”;

  1. w § 20 ust. 1 dodaje się punkt 16 o treści:

„§ 20. 1. 16) wykonywanie kontroli wykorzystania środków finansowych gminy na zadania sfery pożytku publicznego”,

  1. w § 21 ust 9 dodaje się punkty od 14 do 20 o treści:

„21.9.14)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie form ochrony przyrody,

15)prowadzenie dokumentacji form ochrony przyrody ustanowionych przez Radę Miejską w świetle ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

16)współdziałanie z organami ochrony przyrody w zakresie realizacji ustawy o ochronie przyrody,

17)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach prowadzonych postępowań ocen oddziaływania na środowisko,

18)prowadzenie rejestru informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

19)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,

20)prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.”

  1. w § 47 pkt 2 - załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta - struktura stanowisk - wprowadza się pkt 6a o treści:

„6a - informatyk gminny 1 etat”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2006r.

BURMISTRZ WOLIN

Bogdan Wilkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 24-01-2006 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2006 15:10