Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Wolina z dnia 29 lipca 2005 r. w spawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 44/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.
i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz na podstawie § 15 uchwały Nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
i Miasta Wolin na 2005 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

23.294 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

22.350 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

944 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

7.500 zł

z tego:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.500 zł

w tym:

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

1.340 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

6.160 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

30.794 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

22.350 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

14.000 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

8.350 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach miasta Wolina

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

944 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej (II transza) obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu

7.500 zł

z przeznaczeniem na opracowanie przez Związek Miast i Gmin Morskich programu pn. „Europejskie Centrum Bioróżnorodności”.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 23.294 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 335/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 944 zł (II transza) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,

  2. przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rachunek bankowy Gminy Wolin dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. (kwota 22.350 zł),

  3. przystąpieniem przez Gminę Wolin do opracowania „Programu Europejskiego Centrum Bioróżnorodności”, co pozwoli na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć między partnerami projektu: Wolińskim Parkiem Narodowym, Związkiem Miast i Gmin Morskich, gminami Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów, miastem Świnoujście i innymi potencjalnymi partnerami. Projekty będą dotyczyły różnych aspektów życia społeczno - gospodarczego regionu z wiodącą ideą harmonijnego współistnienia turystyki, nauki i walorów przyrodniczych. Edukacja, szkolenia, badania naukowe, konferencje, turystyka, ochrona środowiska obejmująca budowę infrastruktury komunalnej, dają szerokie spektrum dziedzin, które połączy „Program Europejskiego Centrum Bioróżnorodności”.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 02-08-2005 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2005 13:32