Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Wolina z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzini


ZARZĄDZENIE NR 23/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom i uchwały Nr XIX/215/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004 roku zmieniającej uchwałę Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób obliczenia wysokości dotacji miesięcznej:

1) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach - Stowarzyszenie „Pomoc” Ostromice 17, o uprawnieniach szkoły publicznej w okresie od stycznia 2005 roku do grudnia 2005 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin Kodrąbek 22, o uprawnieniach szkoły publicznej w okresie od stycznia 2005 roku do grudnia 2005 roku stanowiący załącznik Nr 2 zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/05

Burmistrza Wolina

z dnia 18 maja 2005 roku (str 1)

Metryczka subwencji oświatowej na rok 2005 Ładzin

Numer GUS gminy:

320706

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 2769,795

Gmina:

WOLIN

Powiat:

kamieński

Województwo:

ZACHODNIOPOMORSKIE

Wskaźnik korygujący Di dla gminy WOLIN

1,035280883584000

rodzaj gminy

mieszana

Lp.

Kategoria uczniów

Uczniowie

Waga

Uczniowie przeliczen.

(kol.3xkol.4xDi)

Kwota razem

w zł

(kol.5xA)

Zadania szkolne:

1

Uczn. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież

84

1,00

86,9635942

240.871,33

2

Uczn. statyst. szkół publicznych - dorośli

0,70

3

Uczn. statyst. szkół niepublicznych - dorośli

0,35

Razem zadania szkolne SOA (1+2+3):

4

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi i w MM P1

84

0,38

33,0461658

91.531,10

5

Uczn. niepełnosprawni grupa A P2

1,40

6

Uczn. niepełnosprawni grupa B P3

2,90

7

Uczn. niepełnosprawni grupa C P4

3,60

8

Uczn. niepełnosprawni grupa D P5

9,50

9

Uczn. niepełnospr. w oddziałach integr. P6

0,80

10

Uczn. szkół ponadgimn. i ponadpodst. P7

0,05

11

Uczn. szkół zawodowych P8

0,15

12

Uczn. mniejszości narod. i gr. etn. P9

0,20

13

Uczn.mn.narod.igr.etn.ol.uczn. <=42 P10

1,00

14

Uczn. klas sportowych P11

0,20

15

Uczn. klas mistrzostwa sportowego P12

1,00

16

Uczn.kszt. w zaw.med. oraz w zaw. podstaw. dla żegl. morskiej i śródl. P13

1,00

17

Uczn. szkół muzycznych I st. P14

1,01

18

Uczn. szkół muzycznych II st. P15

1,70

19

Uczn. ogólnokształcących szkół muzycznych I st. P16

2,01

20

Uczn. ogólnokształcących szkół muzycznych II st. P17

3,36

21

Uczn. liceów plastycznych P18

0,92

22

Uczn. ogólnokształcących szkół sztuk pięknych P19

1,35

23

Uczn. szkół baletowych P20

3,42

24

Słuchacze kolegiów nauczycielskich P21

1,00

25

Uczn. szkół przyszp. i przysanatoryjnych P22

0,40

26

Uczn.zesp.pozalek.wszk.przysz.i przysan. P23

1,84

27

Uczn. klas terap. i wyrównawczych P24

0,60

28

Uczn. klas dwujęzycznych P25

0,17

Razem zadania szkolne SOB (od 4 do 28):

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok

(SOA+SOB):

332.402,43


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/05

Burmistrza Wolina

z dnia 18 maja 2005 roku

(str 2)

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej

na 1 ucznia w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku

dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie

Wysokość subwencji wg wag na rok 2005 rok wynosi 332.402,43

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej na 1 ucznia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie:

(332.402,43 zł : 12 m-cy) : 84 uczn. = 329,76 zł/uczn.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/05

Burmistrza Wolina

z dnia 18 maja 2005 roku (str 1)

Metryczka subwencji oświatowej na rok 2005 Ostromice

Numer GUS gminy:

320706

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 2769,795

Gmina:

WOLIN

Powiat:

kamieński

Województwo:

ZACHODNIOPOMORSKIE

Wskaźnik korygujący Di dla gminy WOLIN

1,035280883584000

rodzaj gminy

mieszana

Lp.

Kategoria uczniów

Uczniowie

Waga

Uczniowie przeliczen.

(kol.3xkol.4xDi)

Kwota razem

w zł

(kol.5xA)

Zadania szkolne:

1

Uczn. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież

64

1,00

66,2579765

183.521,01

2

Uczn. statyst. szkół publicznych - dorośli

0,70

3

Uczn. statyst. szkół niepublicznych - dorośli

0,35

Razem zadania szkolne SOA (1+2+3):

4

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi i w MM P1

64

0,38

25,1780311

69.737,98

5

Uczn. niepełnosprawni grupa A P2

1,40

6

Uczn. niepełnosprawni grupa B P3

2,90

7

Uczn. niepełnosprawni grupa C P4

3,60

8

Uczn. niepełnosprawni grupa D P5

9,50

9

Uczn. niepełnospr. w oddziałach integr. P6

0,80

10

Uczn. szkół ponadgimn. i ponadpodst. P7

0,05

11

Uczn. szkół zawodowych P8

0,15

12

Uczn. mniejszości narod. i gr. etn. P9

0,20

13

Uczn.mn.narod.igr.etn.ol.uczn. <=42 P10

1,00

14

Uczn. klas sportowych P11

0,20

15

Uczn. klas mistrzostwa sportowego P12

1,00

16

Uczn.kszt. w zaw.med. oraz w zaw. podstaw. dla żegl. morskiej i śródl. P13

1,00

17

Uczn. szkół muzycznych I st. P14

1,01

18

Uczn. szkół muzycznych II st. P15

1,70

19

Uczn. ogólnokształcących szkół muzycznych I st. P16

2,01

20

Uczn. ogólnokształcących szkół muzycznych II st. P17

3,36

21

Uczn. liceów plastycznych P18

0,92

22

Uczn. ogólnokształcących szkół sztuk pięknych P19

1,35

23

Uczn. szkół baletowych P20

3,42

24

Słuchacze kolegiów nauczycielskich P21

1,00

25

Uczn. szkół przyszp. i przysanatoryjnych P22

0,40

26

Uczn.zesp.pozalek.wszk.przysz.i przysan. P23

1,84

27

Uczn. klas terap. i wyrównawczych P24

0,60

28

Uczn. klas dwujęzycznych P25

0,17

Razem zadania szkolne SOB (od 4 do 28):

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok

(SOA+SOB):

253.258,99


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/05

Burmistrza Wolina

z dnia 18 maja 2005 roku

(str 2)

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej

na 1 ucznia w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku

dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach

Wysokość subwencji wg wag na rok 2005 rok wynosi 253.258,99

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej na 1 ucznia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach:

(253.258,99 zł : 12 m-cy) : 64 uczn. = 329,76 zł/uczn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-05-2005 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2005 14:32