Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Wolina z dnia 17.02.2005 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXII/364/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy o


ZARZĄDZENIE Nr 5/05

BURMISTRZA WOLINA

Z DNIA 17 LUTEGO 2005 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXII/364/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) zarządza się co następuje:

§ 1. Pobór opłat portowych odbywać się będzie zgodnie z taryfą i zasadami określonymi w uchwale Nr XXII/364/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

§ 2. Pobór opłaty portowej powierza się przedstawicielom Gminy, na podstawie indywidualnych umów zawartych między tymi osobami a Burmistrzem Wolina. Za czynność poboru opłat ustala się prowizję w wysokości 30 % pobranej opłaty. Osoba dokonująca poboru opłat ponosi odpowiedzialność materialną.

§ 3. Opłata portowa nieuiszczona w terminach określonych w uchwale, o której mowa wyżej podlegać będzie ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa Geodezji Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 04-04-2005 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2005 12:29