Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Wolina z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolin.


ZARZĄDZENIE NR 56/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w zakresie

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolin

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie wyrywkowej kontroli czystości i porządku na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Wolin w terminie od dnia 29.09.2004 r. do 29.11.2004 r. w zakresie :

1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki na śmieci),

 1. wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, przydomową oczyszczalnię ścieków lub przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

 2. udokumentowania korzystania z usług w zakresie opróżniania pojemników i zbiorników na nieczystości stałe i płynne (w postaci umów, rachunków),

 3. liczby posiadanych psów przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

§ 2. Kontrolę porządkową przeprowadzała będzie komisja w składzie:

1) Przedstawiciel Referatu Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki, Gruntami i Ochrony Środowiska UM Wolin,

2) Przedstawiciel Referatu Budownictwa UM Wolin,

 1. Przedstawiciel ZGKiM w Wolinie,

4) sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 3. Z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzony protokół zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Wolina.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki, Gruntami i Ochrony Środowiska UM Wolin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

załącznik do Zarządzenia nr 56/04

Burmistrza Wolina z dnia 20 września 2004 r.

PROTOKÓŁ NR RG.AC.7082-........../04

z przeprowadzonej w dniu ............................ kontroli w zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LII/340/98 Wolina z dnia 30 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku terenie gminy i miasta Wolin

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie :

 1. ...................................................................

 2. ...................................................................

 3. ...................................................................

 4. ...................................................................

 5. ...................................................................

na podstawie upoważnienia nr OAS/ŁS/524-9/04 wydanego przez Burmistrza Miasta Wolina w dniu 24.06.04r.

.......................................................................................................................................................

(nieruchomość, adres)

Właściciel/użytkownik nieruchomości.........................................................................................

Liczba osób w gospodarstwie ......................................................................................................

Podczas kontroli zostało ustalone :

1) pojemnik na odpady stałe

tak

nie

stan techniczny

2) zbiornik na nieczystości płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków *

tak

nie

stan techniczny

3) umowa na wywóz nieczystości stałych, płynnych (data, z kim zawarta) ................................

.......................................................................................................................................................

4) dowody za wywóz nieczystości stałych................................................................................... czy wywóz nieczystości stałych odbywa się regularnie ............................................................., częstotliwość .....................................................

5) dowody za wywóz nieczystości płynnych od stycznia 2004r. do czasu kontroli ................................................................

6) czy na posesji znajduje się miejsce składowania odpadów organicznych (kompostownik) .......................................................................................................................................................

7) liczba psów w gospodarstwie domowym ................................................................................

Wyjaśnienia udzielone podczas kontroli przez właściciela/użytkownika nieruchomości, zobowiązania: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGI:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pokrycia dachowe eternitowe .................................... powierzchnia ...........................................

Piec opalany paliwem stałym (węgiel, koks, miał, drewno), gazowym, płynnym, energią elektryczną*.

(*niepotrzebne skreślić)

Na tym protokół zakończono i podpisano: Kontrolowany:

 1. ....................................................

 2. .................................................... .........................................................

 3. ....................................................

 4. ...................................................

 5. ...................................................

Strona kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z uwagi na ..............................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................dnia..............................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 08-10-2004 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2004 12:13