Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 57/04 Burmistrza Wolina z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 57/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

122.463 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

122.463 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

122.463 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

122.463 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę świadczenia z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/04

Burmistrza Wolina

z dnia 20 września 2004 r.

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010

122.463

122.463

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 3110

122.463

122.463

Razem zwiększenie

122.463

Razem zwiększenie

122.463

UZASADNIENIE:

Zmiana budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. związana jest z:

1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 362/2004 z dnia 8 września
2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na
2004 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 122.463 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (kwota 86.355 zł) oraz wypłatę świadczenia z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (kwota
36.108 zł).

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 08-10-2004 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2004 12:13