Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 48/04 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 48/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

40.997 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

150 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32.700 zł

w dziale 900 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.147 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

40.997 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

150 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

32.700 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

w dziale 900 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

8.147 zł

z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/04

Burmistrza Wolina

z dnia 30 lipca 2004 r.

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85214 § 2030

Urząd Miasta w Wolinie

w tym:

dz. 900 rozdz. 90015 § 2010

150

32.700

8.147

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 3030

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85214 § 3110

Urząd Miasta w Wolinie

w tym:

dz. 900 rozdz. 90015 § 4260

150

32.700

8.147

Razem zwiększenie

40.997

Razem zwiększenie

40.997

UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. związane są z:

1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 277/2004 z dnia 13 lipca
2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na
2004 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 279/2004 z dnia 13 lipca
2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na
2004 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.147 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu,

3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2004 z dnia 16 lipca
2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na
2004 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 32.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 10-08-2004 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2004 09:45