Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 41/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (do


ZARZĄDZENIE NR 41/04
BURMISTRZA WOLINA
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

113.423 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

113.423 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

196.035 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.385 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

194.650 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

81.227 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

113.423 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 82.612 zł.

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

82.612 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

1.385 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

81.227 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

§ 5. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 41/04

Burmistrza Wolina

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Kwota

(w zł)

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85214 § 2010

113.423

113.423

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80101 § 3240

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110

1.385

1.385

81.227

81.227

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80101 § 2030

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010

dz. 852 rozdz. 85214 § 2030

1.385

1.385

194.650

81.227

113.423

Razem zwiększenie

82.612

Razem zwiększenie

82.612

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-07-2004 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2004 10:52