Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie


ZARZĄDZENIE Nr 23/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób obliczenia wysokości dotacji miesięcznej:

1) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach - Stowarzyszenie „Pomoc” Ostromice 17, o uprawnieniach szkoły publicznej w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2004 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin Kodrąbek 22, o uprawnieniach szkoły publicznej w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2004 roku stanowiący załącznik Nr 2 zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/04

Burmistrza Wolina

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

(str 1)

Metryczka subwencji oświatowej na rok 2004 Ładzin

320706

Gmina

Wolin

Powiat

Kamień Pomorski

Standard podziału subwencji w zł

Województwo

Zachodniopomorskie

2 644,2443

rodzaj gminy

Lp.

Kategoria uczniów

Uczniowie fizyczni

Waga

Uczniowie przeliczen.

Kwota razem

w zł

Zadania szkolne:

1

Uczn. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież

79

1,000

79,00

208 895,30

2

Uczn. statyst. szkół publicznych - dorośli

0,700

3

Uczn. statyst. szkół niepublicznych - dorośli

0,350

Razem zadania szkolne SOA (1+2+3):

4

Waga zależna od dochodów P1

79

0,040

3,16

8 355,81

5

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi P2

79

0,480

37,92

100 269,74

6

Uczn. szkół podst./gimn. w MM P3

0,250

7

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi i w MM P4

0,200

8

Waga zależna od nauczycieli P5

0,01722

9

Uczn. niepełnosprawni grupa A P6

1,000

10

Uczn. niepełnosprawni grupa B P7

2,500

11

Uczn. niepełnosprawni grupa C P8

3,150

12

Uczn. niepełnospr. w oddziałach integr. P9

0,800

13

Uczn. szkół ponadgimn. i ponadpodst. P10

0,050

14

Uczn. mniejszości narod. i gr. etn. P11

0,200

15

Uczn.mn.narod.igr.etn.ol.uczn. <=42 P12

0,500

16

Uczn. szkół zawodowych P13

0,150

17

Uczn. klas sportowych P14

0,200

18

Uczn. klas mistrzostwa sportowego P15

1,000

19

Uczn. kszt. w zaw. med., żegl. i szk. art. P16

1,000

20

Uczn. szkół przyszp. i przysanatoryjnych P18

0,400

21

Uczn.zesp.pozalek.wszk.przysz.iprzysan. P19

0,500

22

Uczn.SPiGnater.w. i MM.-dof.zaj.pozalek. P20

79

0,030

2,37

6 266,86

Razem zadania szkolne SOB (od 4 do 22):

Zadania pozaszkolne:

23

Wychowanie niepełnospr. w przedszkolach P21

4,000

24

Wychowanie w internatach i bursach P22

1,500

25

Wychow. niepełnospr. w intern. szk. specj. P23

0,500

26

Wychowankowie SOSW, SOW, MOW, MOS P25

6,000

27

Wych. Ośr. Rehab.-Wychow. P26

6,000

28

Schroniska młodzieżowe (miejsca*m-ce) P27

0,020

29

Zadania pozaszkolne gminne P28

79

0,001

0,079

208,90

Razem zadania pozaszkolne SOC (od 23 do 29):

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok

(SOA+SOB+SOC):

323 996,61

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/04

Burmistrza Gminy i Miasta w Wolinie

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

(str 2)

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej
na 1 ucznia w okresie od stycznia do grudnia 2004 roku
dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie

Wysokość subwencji wg wag na rok 2004 rok wynosi 323 996,61

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej na 1 ucznia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie:

(323 996,61 zł : 12 m-cy) : 79 uczn. = 341,77 zł/uczn.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/04

Burmistrza Wolina

z dnia 27 kwietnia 2004 roku (str 1)

Metryczka subwencji oświatowej na rok 2004 Ostromice

320706

Gmina

Wolin

Powiat

Kamień Pomorski

Standard podziału subwencji w zł

Województwo

Zachodniopomorskie

2 644,2443

rodzaj gminy

Lp.

Kategoria uczniów

Uczniowie fizyczni

Waga

Uczniowie przeliczen.

Kwota razem

w zł

Zadania szkolne:

1

Uczn. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież

69

1,000

69,00

182 452,86

2

Uczn. statyst. szkół publicznych - dorośli

0,700

3

Uczn. statyst. szkół niepublicznych - dorośli

0,350

Razem zadania szkolne SOA (1+2+3):

4

Waga zależna od dochodów P1

69

0,040

2,76

7 298,11

5

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi P2

69

0,480

33,12

87 577,37

6

Uczn. szkół podst./gimn. w MM P3

0,250

7

Uczn. szkół podst./gimn. na wsi i w MM P4

0,200

8

Waga zależna od nauczycieli P5

0,01722

9

Uczn. niepełnosprawni grupa A P6

1,000

10

Uczn. niepełnosprawni grupa B P7

2,500

11

Uczn. niepełnosprawni grupa C P8

3,150

12

Uczn. niepełnospr. w oddziałach integr. P9

0,800

13

Uczn. szkół ponadgimn. i ponadpodst. P10

0,050

14

Uczn. mniejszości narod. i gr. etn. P11

0,200

15

Uczn.mn.narod.igr.etn.ol.uczn. <=42 P12

0,500

16

Uczn. szkół zawodowych P13

0,150

17

Uczn. klas sportowych P14

0,200

18

Uczn. klas mistrzostwa sportowego P15

1,000

19

Uczn. kszt. w zaw. med., żegl. i szk. art. P16

1,000

20

Uczn. szkół przyszp. i przysanatoryjnych P18

0,400

21

Uczn.zesp.pozalek.wszk.przysz.iprzysan. P19

0,500

22

Uczn.SPiGnater.w. i MM.-dof.zaj.pozalek. P20

69

0,030

2,07

5 473,59

Razem zadania szkolne SOB (od 4 do 22):

Zadania pozaszkolne:

23

Wychowanie niepełnospr. w przedszkolach P21

4,000

24

Wychowanie w internatach i bursach P22

1,500

25

Wychow. niepełnospr. w intern. szk. specj. P23

0,500

26

Wychowankowie SOSW, SOW, MOW, MOS P25

6,000

27

Wych. Ośr. Rehab.-Wychow. P26

6,000

28

Schroniska młodzieżowe (miejsca*m-ce) P27

0,020

29

Zadania pozaszkolne gminne P28

69

0,001

0,069

182,45

Razem zadania pozaszkolne SOC (od 23 do 29):

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok

(SOA+SOB+SOC):

282 984,38

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/04

Burmistrza Wolina

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

(str 2)

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej
na 1 ucznia w okresie od stycznia do grudnia 2004 roku
dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach

Wysokość subwencji wg wag na rok 2004 rok wynosi 282 984,38

Obliczenie wysokości dotacji miesięcznej na 1 ucznia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach:

(282 984,38 zł : 12 m-cy) : 69 uczn. = 341,77 zł/uczn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 23-06-2004 16:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2004 16:54